Valikko Sulje

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste, Jalkaranta-Seura Ry
Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Jalkaranta-Seura Ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yht
eyshenkilö
Kari Mähönen, Rahastonhoitaja
puh: 040 725 0000

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
Palstavuokrausrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 a) Jäsenrekisteri:
Jäsenrekisterin ylläpitoon ja jäsenmaksujen hallintaan sekä jäsentiedotteiden ja
kokouskutsujen lähettämiseen sähköpostilla tai kirjeitse.

b)Palstavuokrausrekisteri:
Palstavuokrauksen aluevaraukset ja laskutus sekä tiedotus.

5. Rekisterin tietosisältö

a) Jäsenrekisteri:
Sukunimi, etunimi, puhelinnumero, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, jäsenmaksutieto edelliseltä ja kuluvalta vuodelta.

b) Palstavuokrausrekisteri:
Sukunimi, etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vuokratun alan määrä, maksettava summa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot, pankkitililtä jäsen- tai vuokran maksun saapuminen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta millekään yhdistyksen ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Jäsentietoja säilytetään rahastonhoitajan sekä puheenjohtajan tietokoneilla. Ainoastaan rahastonhoitaja ja puheenjohtaja pääsevät käsiksi jäsen- ja vuokratietoihin.

Vuokraustietoja säilytetään rahastonhoitajan ja viljelyvastaavan tietokoneilla, jotka ovat salasanalla suojattuja.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Jäsenyyden peruminen

a) Jäsenrekisteri:
Rekisteröity voi peruuttaa jäsenyytensä ilmoittamalla peruutuksesta sähköpostilla tai kirjeellä seuran toimihenkilöille.
Jäsenyys päättyy automaattisesti, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu kahteen vuoteen.

b) Palstaviljelijärekisteri:
Rekisteröity voi peruuttaa vuokrasuhteen ilmoittamalla peruutuksesta sähköpostilla tai kirjeellä seuran viljelyvastaavalle.
Vuokraoikeus päättyy automaattisesti, mikäli kuluvan kauden vuokraa ei ole maksettu erikseen ilmoitettuun eräpäivään mennessä.